وضعیت شبکه

اخبار و اطلاعیه ها

هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Billing اطلاعات php
cp18 اطلاعات php
cp19 اطلاعات php
cp20 اطلاعات php
CP21 اطلاعات php
MS Exchange Cluster اطلاعات php
Ready To Go Sites اطلاعات php
VoIP Server اطلاعات php
VPS Cluster اطلاعات php