Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 HTTPS Serverbelastning Upptid
Billing
cp19
cp20
MS Exchange Cluster
Ready To Go Sites
VoIP Server
VPS Cluster