Actualment no hi ha Obert fallades en la xarxa

Estat del servidor

A sota hi ha una llista en temps real dels nostres servidors, on pot comprovar qualsevol problema conegut.

Server HTTP FTP POP3 HTTPS Càrrega del servidor Hores d'Alta
Billing
cp20
cp29
MS Exchange Cluster
Ready To Go Sites
VoIP Server
VPS Cluster