There are no Aktivní Network Issues Currently

Stav serveru

Následující tabulka zobrazuje aktuální stav našich serverů. oto Vám pomůže zjistit jestli jsou naše služby funkční nebo ne.

Server HTTP FTP POP3 HTTPS Zatížení serveru Doba bezchybného provozu
Billing
cp20
cp29
MS Exchange Cluster
Ready To Go Sites
VoIP Server
VPS Cluster