Во моментов нема Предвидени прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 HTTPS % на искористеност Активно време
Billing
cp20
cp29
MS Exchange Cluster
Ready To Go Sites
VoIP Server
VPS Cluster