Det er ingen åpen nettverksproblemer tiden

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 HTTPS Serverbelastning Oppetid
Billing
cp20
cp29
MS Exchange Cluster
Ready To Go Sites
VoIP Server
VPS Cluster