Det förekommer inga Öppen Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 HTTPS Serverbelastning Upptid
Billing
cp20
cp29
MS Exchange Cluster
Ready To Go Sites
VoIP Server
VPS Cluster