هم اکنون مشکل زمان بندی شده شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 HTTPS بارگذاری سرور پایداری
Billing
cp19
cp20
MS Exchange Cluster
Ready To Go Sites
VoIP Server
VPS Cluster